Türkiye’de Ve Dünyada İlkler

Türkiye’de Ve Dünyada İlkler
 • Türklerde ilk milletvekili seçimleri ikinci meşrutiyet de yapıldı.
 • Türkiye’de ilk uçak fabrikası Kayseri’de açıldı.
 • Mallarda kalite arayan ilk millet Türklerdir.
 • Türk ordusunun ilk yurtdışı görevi Kore Savaşı’na katılmasıdır. Birleşmiş Milletler nezdinde Güney Kore’nin yanında yer almıştır.
 • Türkiye büyük millet Meclisinin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.
 • Türkiye’de Taşkömürü ne ilk defa Uzun Mehmet bulmuştur.
 • Türkiye’de baskı tekniğini ilk kez İbrahim MÜTEFERRİKA kurmuştur.
 • İlk TSE belgesi Yıldırım Bayezid devrinde çıkarılmıştır.
 • Everest’e tırmanan ilk Türk dağcı Nasuh MAHRUKİ’dir.
 • Türk devletini ilk kabul eden devlet Ermenistan’dır.
 • Türkiye’nin ilk haber Ajansı Anadolu ajansıdır (1920).
 • Türkiye’nin bilinen ilk erkek hemşiresi Murat Bektaş’tır.
 • Türkiye’de ilk postane İstanbul’da açılmıştır.
 • İlk Türkçe ezan İstanbul Fatih Camii’nde okundu.
 • Türkiye’nin ilk televizyon yayını İstanbul’dan yapıldı.
 • Türkiye’de ilk politik okulu Nazif Ülken tarafından kurulmuştur.
 • Ramazan çadırı ilk kez 1995 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından kuruldu.
 • Türkiye’nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol’dur.
 • Türkiye’nin ilk hayvanat bahçesi Boğaziçi hayvanat bahçesidir (İzmit-Darıca).
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 1924 anayasasıdır.
 • Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı.
 • İlk başbakanımız İsmet İnönü’dür.
 • İnternet ilk askeri amaçlı kullanılmaya başlanmıştır.
 • İlk hava şehidimiz Fethi Bey’dir.
 • İlk Türk uçağı Mavi Işıktır (Kayseri-1979).
 • Dünyanın ilk ve tek cellat mezarı İstanbul Eyüp’te yer alır.
 • Türkiye’de ilk internet bağlantısı ODTÜ tarafından gerçekleştirilmiştir.
 • Türkiye cumhuriyeti, ekonomik krizle ilk kez 1929 yılında tanıştı.
 • Türkiye’de kredi kartı kullanımına Aralık 1991’de başlandı.
 • Türkiye’nin ilk heykeli 10 metre uzunluğunda ki Osman Gazi Büstüdür.
 • Dünyadaki ilk tıp fakültesi Kayseri şehrinde 13. yüzyılda I. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından yaptırılmış olan Gevher Nesibe medresesidir. Bugün Gevher Nesibe tıp tarihi müzesi ismiyle bilinir.
 • İnsan Hakları Beyannamesi 15 Temmuz 1789’da Fransa’da yayınlanmıştır.
 • Aya ilk ayak basan insan Neil Armstrong’dur.
 • İlk Nobel ödülünü Almanya kazandı.
 • Uzaya çıkan ilk kadın Rus Valentino Tershkova’dır.
 • Sanayi devrimi ilk kez İngiltere’de başladı.
 • Özelleştirilen ilk devlet malı İstanbul boğaz köprüsüdür (1984).
 • Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi cumhurbaşkanı Mandela’dır.
 • Radyo ilk Amerika’da kullanıldı.
 • Dondurmayı Çin’den Amerika’ya ilk Olarak getiren gezgin Marco Polo’dur.
 • Uranyum atomu ilk 1942 yılında parçalandı.
 • Hicri takvim İlk kez Hz. Ömer zamanında kullanılmaya başlandı.
 • Anneler gününü kutlayan ilk medeniyet Sümerler’dir.
 • Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak’ta açılmıştır.
 • Ülkemizde ilk dokuma fabrikası Nazillli’de açılmıştır.
 • Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük’te açılmıştır.
 • Türkiye’nin ilk diyanet işleri başkanı Rıfat Börekçi’dir.
 • Türkiye’nin ilk uydu kenti Bahçeşehir’dir.
 • Atatürk’ün ilk heykeli Gülhane Parkı’nda dikilmiştir(İstanbul).
 • İlk Türk filmi Fuat Uzkınay tarafından yapıldı.

 • Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet adamı Karamanoğlu Mehmet Bey’dir.(13Mayıs1277)
 • İlk kalp nakli Christan Bernard tarafından yapılmıştır.
 • İlk posta teşkilatı İranlı’lar tarafından kurulmuştur.
 • İlk posta teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
 • İlk itfaiye teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.
 • İlk kağıt fabrikası Lale devri’nde Yalova’da açıldı.
 • İlk anayasamız 1876’daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.
 • İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.
 • Osmanlı döneminde ilk denizaltıyı İbrahim Efendi yapmıştır.
 • Sivil Savunma teşkilatı ilk olarak I. Dünya Savaşı esnasında oluşturulmuştur.
 • Tarihdeki ilk yazılı antlaşma Kadeş’tir.
 • Türkiye’nin ilk general Fevzi Çakmak’tır.
 • Reform ilk kez Almanya’da,Rönesans ise İtalya’da ortaya çıkmıştır.
 • İlk çiçek aşısı Lale devri’nde yapıldı.
 • Tarihteki ilk Türk devleti Hunlar’dır.
 • Suğdak Deniz Seferi ilk deniz aşırı seferidir.
 • Azınlıklara ilk defa siyasal haklar Islahat Fermanı ile verilmiştir. (1856)
 • Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge Sened-İttifak’tır.(1808)
 • İlk kaloriferi Romalılar, ilk klimayı Çinliler kullanmıştır.
 • Dünyada ilk kuyumculuk örneğine Mezopotamya’da rastlanmıştır.
 • İlk uçan insan Hazerfen Ahmet Çelebi’dir.
 • Türkiye’de ilk çekilen belgesel Ayastefonos’taki Rus Abidesi’nin yıkılışıdır. (1914)
 • Dünyada bilinen ilk kilise Hatay’daki Senpiyer Kilisesi’dir.
 • Hristiyanlığı kabul eden ilk Kafkas kavmi Gürcüler’dir.
 • Yeryüzünde yapılan ilk mabet bina Kabe’dir.
 • Tarihte ilk ticaret kolonileri İyonlar tarafında oluşturulmuştur.
 • Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.
 • Osmanlı Devleti’nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
 • Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.
 • Tarihdeki ilk yazılı antlaşma Kadeş’tir.
 • Anadolu’ya yazıyı ilk getirenler Asurlar’dır.
 • İbraniler tarihte tek tanrılı inanca ,inanan ilk kavimdir.(Musevilik)
 • Türkler’in ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir.
 • Musevilik’i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar’dır.
 • Musadere usulu ilk kez II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.
 • Türkiye’de petrol arama çalışmaları ilk defa İskenderun’da yapılmıştır.
 • Türkiye’nin en zengin boksit yatakları Seydişehir’de bulunur.
 • Türkiye’nin ilk turistik yerleşim yeri Çeşme’dir.
 • Türkiye’de ilk açık kalp ameliyatını Siyami Ersek yapmıştır.
 • lk medrese,1327’de Orhan Bey zamanında İznik’te açılmıştır.
 • Dünyada ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yer Ayazma’dır.(Çanakkale)
 • Kanun adlı saz ilk defa Farabi tarafından bulundu.
 • İlk posta pulu 1840’da İngiltere’de satışa sunulmuştur.
 • Everest Tepesi’ne tırmanan ilk dağcı Edmund Hillary’dir.
 • Türkiye’nin ilk haber spikeri Zafer Cilasun’dur.
 • Cumhuriyer hükümetinin ilk sağlık bakanı Adnan Adıvar’dır.
 • Tarihimizde ilk Türkiye Kupası karşılaşması şampiyonu Galatasaray futbol takımı.
 • Türkiye’de ilk nüfus cüzdanı: 1863-64’te yapılan sayımdan sonra verildi.
 • Gecekondular, Türkiye’de ilk kez 1945 yılında görüldü.
 • Türkiye’de ilk grevler 1872 yılında başladı.

Açık kaynak paylaşım sitesi