İnsanlık tarihinin kalıntıları FOSİLLER

İnsanlık tarihinin kalıntıları FOSİLLER

İnsanlık tarihinin kalıntıları FOSİLLER

Fosil Nedir ? Nasıl oluşur? Çeşitleri nelerdir ?

FOSİL NEDİR?

Fosil, insanlık tarihi boyunca farklı zaman dilimleri ve farklı ortamlarda yaşamış canlıların öldükten sonra kalan kalıntılarının günümüze kadar gelen kalıntılarına denir. Canlıların öldükten sonra fosilleşinceye kadar geçen süreç fosilleşmedir. Fosilleşmenin önemli koşullarından bazıları ortam koşulları ve zamandır. Ölen her canlı fosilleşmez bunun için uygun ortamı sağlamış olması lazım. örneğin en iyi fosilleşme bataklıklar,buzlar,deniz ve göller gibi sulu ortamlarda gerçekleşir.

Fosiller bizlere daha önce yaşamış canlılar hakkında bilgiler verir. Örneğin daha önce hiç görmediğimiz dinozorlar gibi. Dinozorlar Karakteristik fosillere örnektir. Karakteristik fosil, tamamen dünya da soyu tükenen fosil kalıntılarına denir. Yani fosilin hayatının kısalığı ve ne kadar eski olduğu gibi etkenler fosilin değerini arttırır.

Fosillerin en büyük faydası, petrol, linyit, fosfat yatakları gibi yeraltı kaynaklarının tesbit edilmesinde yardımcı olmasıdır. Bu yatakların bulunmasında, mikrofosil memeliler ve bazı fosil çeşitleri kılavuz hususiyeti taşımaktadır.

FOSİLLEŞME ÇEŞİTLERİ 

Taşlama: Nâdir rastlanır. Taşlaşmaya sebeb olan maddelerin başlıcaları; silisyumdioksit, kolotan, kalsiyum karbonat, demir oksit ve demir sülfittir. Meselâ, canlının kalıntısını teşkil eden maddeler ayrışırlar ve yavaş yavaş silisyumdioksit molekülleri hâline gelirler. Umumiyetle vücut yalnız bir iz, iç veya dış şeklinin bir kalıbını bırakarak kaybolur.

Fosil Distilasyon: İnce tâneli tortulların içinde çürüyen, canlının uçucu organik maddelerden teşekkül eden kısmı süzülerek, geriye sâdece karbon kalır. Bir zar şeklinde olan bu karbon vâsıtasıyla canlının kalıbı anlaşılabilmektedir.

Tazyik: Tortul tabakalar içinde bulunan canlıların, üstten gelen ağırlık sebebiyle, havası ve suyu çıkar.
Tortul sertleştikçe, fosil de kömürleşir. Bu duruma en çok bitkilerde rastlanır. Canlının bâzan dış hatları bâzan da iç kısmına giren ince tortul tabaka maddeleri, iç ve dış kalıplarını meydana getirerek, sanki canlının negatif şeklini almışlardır. Bâzı yerlerde hayvanların meselâ dinozorların ayak izlerine de rastlanmıştır.

FOSİLLEŞME ŞEKİLLERİ : 

1- Canlı organizmanın kömürleşmesi
2- Canlı organizmaların sadece kemiklerinin kalması ya da izlerinin kayaçlar arasında oluşması
3- Buz kütleleri içinde canlının hiç bozulmadan kalması
4- Amber, reçine, doğarlar
5- Mermer
6- Aniden havayla kesilmesi ile

Açık kaynak paylaşım sitesi