Canlılarda bulunan elementler nelerdir?

Canlılarda bulunan elementler nelerdir?

Canlıların yapılarında bulunan elementlerin çeşit ve miktarları, litosferdekinden oldukça fazladır. Yer kabuğunda mevcut olan 92 elementten 27’si canlıların bileşeni olup, bunların da yalnız 16 tanesine her çeşit organizmada rastlanılır. Bu elementlerin canlılardaki dağılımı da yer kabuğundaki oranlarıyla aynı değildir.

Litosfer: Dünyanın canlılar taşıdığı en üst katmana denir. Yaklaşık 100 km derinliğe sahiptir.

En bol olarak bulunan dört element karbon(C), hidrojen(H), oksijen(O) ve Azot (N), birçok hücrenin kütlelerinin %99’unu teşkil eder. Litosferde ise en çok bulunan ilk dört element oksijen, silisyum, alüminyum ve demirdir. Biyosferde kalsiyum, fosfor, sodyum, mangan, potasyum, klor ve kükürt genellikle yüzde 0,05 ile 1 arasında değişen oranlarda bulunur. Diğer bazı elementler daha az miktarlarda mevcuttur.

Organik yapının temel elementleri:

 • Karbon     C
 • Hidrojen  H
 • Oksijen     O
 • Azot           N
 • Fosfor        P
 • Kükürt       S

İyon halinde ve bol miktarda bulunan elementler

 •  Sodyum       Na+
 • Potasyum     K+
 • Magnesyum Mg+2
 • Kalsiyum      Ca+2
 • Klor               Cl

Eser elementler

 • Demir          Fe
 • Bakır           Cu
 • Çinko           Zn
 • Mangan      Mn
 • Kobalt         Co
 • İyot                I
 • Molibden    Mo
 • Vanadyum   V
 • Nikel            Ni
 • Krom           Cr
 • Fluor            F
 • Selenyum    Se
 • Silisyum      Si
 • Kalay           Sn
 • Bor               B
 • Arsenik       As

*Koyu yazılmış elementler insanlarda bulunan eser elementlerdir.

Karbon, Hidrojen ve Oksijen ve Azot canlı yapıları için neden en uygun elementtir?

Bu dört elementin ortak özelliği kovalent bağ yapabilmeleridir. En dış yörüngelerini tamamlamak için hidrojenin bir, oksijenin iki, azotun üç, karbonun ise dört elektrona ihtiyacı vardır. Oksijen, azot ve karbon birden fazla elektron çiftini ortaklaşa kullanabilecekleri için iki,üç ve hatta dört bağ meydana getirebilirler. Bunun sonucu olarak da bir çok çeşit kimyasal bileşik oluşturabilirler. Bu dört element ayrıca kovalent bağ yapabilen en hafif elementlerdir. Bir kovalent bağın sağlamlığı onu meydana getiren elementlerin atom ağırlığıyla ters orantılı olduğu göz önüne alınırsa, bu elementlerin niçin seçildiği daha iyi anlaşılır.

 

 

Açık kaynak paylaşım sitesi

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.